SITELLA

FORSIDE

CURRICULUM VITAE

BIOGRAFI

 
SITELLA ApS
A. N. Hansens Allé 9
2900  Hellerup
Danmark

CVR-nr.:   25974867
 
Telefon:   +45 39620371
Fax:   +45 39461429
 
Direktør:   Kaj Juul-Pedersen
Mobil:   +45 27201717
E-mail:   kaj.juul-pedersen@sitella.dk
 
Bank:   Nordea
 
Revisor:   Ernst & Young
 
Advokat:   Bech-Bruun Dragsted

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for dattervirksomheder, at drive handel, finansiel virksomhed samt konsulentvirksomhed herunder ved tjenesteydelser i forbindelse med bestyrelsesarbejde og kapitalfremskaffelse.

 

Curriculum vitae for Kaj Juul-Pedersen


    
Direktør Kaj Juul-Pedersen
A. N. Hansens Allé 9
2900  Hellerup
 
Telefon:    +45 39620371
Fax:   +45 39461429
Mobil:   +45 27201717
E-mail:   kaj.juul-pedersen@sitella.dk


Kaj Juul-Pedersen er født 1946 i Århus. Han blev civilingeniør med teleteknik som speciale fra Danmarks Tekniske Højskole i 1971, merkonom i 1977 og studerede senere ved Centre Européen d'Education Permanente i Fontainebleau og ved University of Michigan i Ann Arbor.

Kaj Juul-Pedersen blev ansat af L M Ericsson A/S i København som softwareudvikler i 1972. I 1980 fulgte udnævnelse til overingeniør med det fulde ansvar for alle aktiviteter for offentlige telenet i Danmark i en periode, hvor Ericsson blev den betydeligste leverandør til digitaliseringen af det danske telenet.

Derefter fulgte i 1983 udnævnelse til markedsansvarlig for Europa ved Ericsson i Stockholm og, efter succes i bl.a. Schweiz og UK, i 1985 forflyttelse til England for at lede implementeringen af gennembrudskontrakten vedrørende digitale centraler til British Telecom, samt 1988-90 arbejde i Skandinavien bl.a. som Director of Systems Research i Stockholm.

Kaj Juul-Pedersen blev udnævnt til adm. direktør for L. M. Ericsson A/S i 1990, udvidede virksomheden med nye aktiviteter indenfor forskning og udvikling, forsvarselektronik og markedsmæssigt med ansvar for Island og Litauen. Ericsson blev den indiskutabelt førende telekomvirksomhed i Danmark og vandt den danske kvalitetspris i 1994.

Han blev i 1995 hentet til Stockholm som medlem af ledelsen for Ericssons verdensomspændende forretningsområde Public Telecommunications med ansvar for marked og strategi i en periode med betydelige ændringer for telekomleverandører f. eks. med udviklingen af Internet, og fra 1997 som adm. direktør for Ericsson i Polen.

Kaj Juul-Pedersen forlod i 1997 Ericsson til fordel for Telia som adm. direktør for Telia Holding A/S i en periode, hvor Telia etablerede sig i Danmark som heldækkende teleoperatør og lancerede GSM 1800 mobiltelefoni. I 1999 fulgte tjeneste som direktør i Telia AB og arbejdende bestyrelsesformand for Netia Holdings S.A., Telias polske associerede selskab, med hovedopgaverne børsnotering - Nasdaq 1999, Warszawa 2000 - og strategiske partnere og investorer.

Siden 2001 har Kaj Juul-Pedersen, efter at have afsluttet tjenesten hos Telia, gennem sit eget selskab, Sitella ApS, været aktiv som investor og professionelt bestyrelsesmedlem, f.eks. som formand for Tpack A/S, Speakanet A/S og Net-fence ApS. Efteråret 2002 tog han initiativ til, sammen med investeringsselskabet Axcel, et opkøb af NetTest A/S fra GN Store Nord og var formand for bestyrelsen indtil salget af selskabet til Anritsu i august 2005. I januar 2007 indtrådte han i bestyrelsen for Tektronix Inc. (NYSE:TEK).

Kaj Juul-Pedersen har været medlem af en lang række bestyrelser i Ericsson- og Teliakoncernen såvel i Danmark som i udlandet og deltaget aktivt i organisationsarbejde, bl.a. som formand for Elektronikindustrien, president for ECTEL - the Association of European Telecommunications and Professionel Electronics Industry - medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Industri og bestyrelsen for Telekommunikationsindustrien. Han var formand for bestyrelsen for forskningscentret COM (Communications, Optics, Materials) ved Danmarks Tekniske Universitet 1998-2005 og er formand for bestyrelsen for Crossroads Copenhagen.